Find vej


Hospitalsenheden Vest

- er nærhospital for henved 300.000 borgere og råder over 441 sengepladser. Til sammen er vi cirka 3800 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere.

Akut sygdom

 Ved ulykker og livstruende situationer:
Ring 1-1-2 

Lægeforeninger fra Spanien, Portugal og Italien på besøg

Hvordan er det at arbejde på et dansk hospital og hvilke erfaringer har Hospitalsenheden Vest med at rekruttere og fastholde udenlandske speciallæger? Det fik repræsentanter fra lægeforeningerne i Spanien, Portugal og Italien svar på, da de 25. november gæstede Regionshospitalet Herning. Læs mere...