Find vej


Hospitalsenheden Vest

- er nærhospital for henved 300.000 borgere og råder over 441 sengepladser. Til sammen er vi cirka 3800 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere.

Akut sygdom

 Ved ulykker og livstruende situationer:
Ring 1-1-2 

Forskning skal begrænse antallet af trampolinskader

Et forskningsprojekt gennemgår samtlige trampolinskader indbragt og behandlet på de vestjyske skadesklinikker. Formålet er at få større indsigt og viden om de konkrete skadesmekanismer, sådan at man i fremtiden kan rådgive bedre om sikkerhed og om de situationer, der medfører skaderne. Læs mere...