Find vej


Hospitalsenheden Vest

- er nærhospital for henved 300.000 borgere og råder over 441 sengepladser. Til sammen er vi cirka 3800 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere.

Akut sygdom

 Ved ulykker og livstruende situationer:
Ring 1-1-2