Anne Marie Lerche

Uddannelseskoordinator
Anne Marie Lerche, NIDO | danmark
Tlf. +45 7843 8581
Email: annemarie.lerche@vest.rm.dk

 • Tværgående uddannelse
 • Kompetenceudvikling
 • Simulation
 • Uddannelse i patientlæring
 • Uddannelsråd sekretær
Birgit Melgaard Sangill.

Uddannelseskonsulent
Birgit Melgaard Sangill, HR Uddannelse
Tlf. +45 3065 0887
Email: Birgit.Meldgaard@vest.rm.dk 

 • Lægesekretæruddannelse
 • Uddannelse i patientlæring
 • Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser

Uddannelseskonsulent
Inger Bach Henriksen, NIDO | danmark
Tlf. +45 3017 3833 
Email: inhenr@rm.dk

 • Professionsbacheloruddannelser
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Uddannelse i patientlæring
 • Råd for Videregående Uddannelser - RVU
Susanne Grandahl.

Uddannelseskonsulent
Susanne Grandahl, HR Uddannelse
Tlf. +45 3065 0886
Email: Susanne.grandahl@vest.rm.dk

 • Social- og 
  sundhedsassistent
 • Ambulancebehandler
 • Uddannelse i patientlæring
 • Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser

Uddannelseskonsulent
Tove Watson, HR Uddannelse
Tlf +45 7843 8655
E-mail: tove.watson@vest.rm.dk

 • Sekretariatsbetjening
 • Introduktion af nyansatte
 • Lægelig efter- og videreuddannelse


Uddannelseskoordinerede overlæge

Vibeke Ersbak, NIDO | danmark
Tlf. +45 3051 9971 
Email: vibeersb@rm.dk

 • Lægelig efter- og videreuddannelse
 • Simulation
 • Uddannelse i patientlæring
 • Lægelige Videre-uddannelsesråd - LVUR
Henrik Nielsen NIDO_530px_M2A8209.jpg

Simulationskoordinator
Henrik Nielsen
Tlf. + 45 2131 4449
Email: HENNI5@rm.dk

 • Simulation
 • In-situ og offsite teamtræning
 • Kursus og undervisning