Har du som studerende, elev eller ansat brug for hjælp og rådgivning i forbindelse med uddannelse?

NIDO | danmarks stab og HR Uddannelse understøtter kvaliteten af uddannelsesforløbene på hospitalet og kontinuerlig udvikling af uddannelsesmiljøerne. 

Vores support består i at:

  • rådgive i forhold til diverse uddannelsesrelaterede spørgsmål
  • understøtte systematisk kompetence- og talentudvikling samt karriereplanlægning
  • facilitere tværfaglig læring, samarbejde og videndeling
  • understøtte vejlederkompetencer
  • understøtte brug af og udvikling af simulation ved kompetenceudvikling
  • understøtte at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden
  • koordinere uddannelse i Hospitalsenheden Vest
  • udarbejde hospitalets uddannelsesstrategi
  • hjælpe med litteratursøgninger m.m. via Fagbibliotek Vest.

Desuden afholder vi:

NIDO | danmarks stab og HR Uddannelse er begge en del af Staben på hospitalet og arbejder tæt sammen om uddannelse på hospitalet.

Vi samarbejder med de kliniske vejledere og ledere i klinikken samt uddannelsesinstitutioner og Region Midtjylland.