Hospitalsenheden Vests tværfaglige uddannelsesudvalg har til opgave at arbejde strategisk med uddannelsesinitiativer på tværs af fag og fremme synergien mellem uddannelsesråd og -udvalg inden for de enkelte fag.

Hospitalets tværfaglige uddannelsesudvalg:

  • ligger som en paraply over hospitalets eksisterende uddannelsesråd og -udvalg
  • har et strategisk fokus på hospitalets uddannelsesområder og de kompetencer, der understøtter opgaveløsningen i forhold til patienter/borgere
  • arbejder med uddannelse på tværs af de tre uddannelsesområder grunduddannelse, efter– og videreuddannelse og kompetenceudvikling samt uddannelse i patientlæring
  • har rådgivende status i forhold til Hospitalsledelsen.

Læs kommissoriet for Det Tværfaglige Uddannelsesudvalg.

Se medlemmerne af udvalget.

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater her (linker til intranet).