Råd for Videregående Uddannelser (RVU) i Hospitalsenheden Vest er en tværfaglig netværksgruppe for de kliniske uddannelsesansvarlige inden for de videregående uddannelser (professionsbachelor-uddannelserne):

  • Bioanalytiker
  • Diætist
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Jordemoder
  • Radiograf
  • Sygeplejerske

RVU hed tidligere MVU.

Medlemmer

Kommisorium og møder