Videregående uddannelse

Hospitalsenheden Vest har årligt ca. 700 studerende i formelle, kliniske uddannelsesforløb inden for nedenstående videregående uddannelser, også kaldt professionsbacheloruddannelser.  

Se en oversigt over antallet af studerende på hospitalet (Excel).

Bioanalytiker

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Jordemoder

Klinisk diætist

Radiograf

Sygeplejerske

Kontakt

"Udover at vi som studerende bruger hinanden, har vi også et godt samarbejde med vores kliniske vejledere. Til den individuelle vejledning er der plads til at drøfte alt, som har indflydelse på vores læring (...). Samtidig bliver der stillet krav til os (...). Det forventes, at vi er velforberedte, og at vi tager ansvar for egen læring."

Anne-Line, jordemoder-studerende.