Ved Hospitalsenheden Vest vil alle nyansatte læger i uddannelses-stilling få tildelt en hovedvejleder.

Hovedvejlederens opgave:

  • at vejlede om uddannelsesforløbet og om planlægningen heraf, således at kravene til den aktuelle ansættelse opfyldes
  • at vejlede om eventuel supplerende kompetenceudvikling
  • at rådgive, hvis forløbet ikke går som planlagt.

Vejledersamtalerne er de yngre lægers udviklingssamtaler. Det er hovedvejleders opgave at sikre, at samtalerne er strukturerede og fokuserede dette. Men begge parter skal bidrage til, at samtalen bliver meningsfyldt, og til at der kommer konkrete og realistiske mål og opgaver i den individuelle uddannelsesplan.

Den yngre læges ansvar:

  • at den individuelle uddannelsesplan og justeringer heraf nedskrives
  • at uddannelsesplanen og justeringer heraf videresendes, enten i papirkopi eller elektronisk kopi, til hovedvejleder og uddannelsesansvarlige overlæge efter hver samtale.

Introduktionssamtalen

Justeringssamtalen

Slutsamtalen

Vejlederfunktion: hovedvejleder, vejleder og vejledt

Vejledning til RMUK