Bøger og magasiner

 

Vi har udarbejdet en lille håndbog for UAO'er
- til inspiration og til hjælp ift. stilling- og funktionsbeskrivelsen.

 

Her kan du finde eksempler, som kan inspirere dig som UAO til at udvikle den løsning, som er egnet for netop dit speciale og din afdeling.

Det er ikke intensionen, at alle ideer skal implementeres, men tænkt som en hjælp til dit arbejde som UAO, hvor du kan finde eksempler, relevante informationer og diverse links.

Her kan du finde stillings- og funktionsbeskrivelsen for UAO og håndbogen

Har du nogle gode ideer, som du ønsker at tilføje i håndbogen og dele med de øvrige UAO'er, er du velkommen til at sende dem til Tove Watson, Uddannelsesafdelingen