UKYL-netværket er en netværksgruppe for uddannelses-koordinerende yngre læger ved Hospitalsenheden Vest.

Formål

  • Netværksgruppemøderne er et forum til sparring med andre UKYL'er gennem erfaringsudveksling og videns-deling.
  • Netværket bidrager til etablering af relationer mellem erfarne og mindre erfarne UKYL'er.

Læs UKYL-netværkets kommissorium.

Styregruppe 

  • Marie Kikkenborg Møller (Psykiatri)
  • Line Agger Kolstrup (Anæstesi)
  • Katrine Schou (Øre-Næse-Hals)
  • Maiken Rasmussen (Røntgen)