Hoveduddannelsesstilling er den ansættelse, der ved gennemførelse inden for tidsrammen og med godkendte kompetencer fører til, at der kan søges om speciallægeanerkendelse i det pågældende speciale.

Ansættelsen varer 4-5 år og indebærer ansættelse på mindst to afdelinger, hvoraf den ene er på en universitetsafdeling. I Hospitalsenheden Vest har vi ansættelser, der er kombineret med enten Aarhus Universitetshospital eller Aalborg Universitetshospital.

Indholdet er beskrevet i et uddannelsesprogram, som dækker hele ansættelsesperioden, og som er baseret på målbeskrivelsen. Begge dele kan ses på www.videreuddannelsen-nord.dk under de enkelte specialer.

Hospitalsenheden Vest tilbyder hoveduddannelsesstillinger i følgende specialer:

 • akutmedicin
 • anæstesi
 • arbejdsmedicin
 • gynækologi og obstetrik
 • kirurgi
 • intern medicinske specialer: hæmatologi, endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, nefrologi, hepato-gastroenterologi, infektionsmedicin, geriatri)
 • neurologi
 • klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • onkologi
 • ortopædkirurgi
 • pædiatri
 • diagnostisk radiologi
 • klinisk socialmedicin og rehabilitering
 • urologi
 • oftalmologi
 • oto-, rhino- laryngologi.