Det lægelige videreuddannelsesråd (LVUR) skal sikre udvikling, kvalitet og koordinering på tværs i den lægelige videreuddannelse.

LVUR:

  • skal fremme en god uddannelseskultur i Hospitalsenheden Vest og er et forum for erfaringsudveksling og inspiration
  • er rådgivende overfor  hospitalsledelsen i spørgsmål, der vedrører lægelig videreuddannelse, og LVUR høres i sager, der vedrører lægelig videreuddannelse.

Læs kommissoriet for Det Lægelige Videreuddannelsesråd.

Se netværksgruppe for uddannelseskoordinerende yngre læger.