Hjerteforskning

Hospitalsenheden Vest har løbende 180-200 læger i formelt lægeligt videreuddannelsesforløb. 

Her på siden har vi samlet oplysninger vedrørende den lægelige videreuddannelse i Hospitalsenheden Vest.

Aktivitetsoversigt/årshjul for 2019-2020

Ledende og uddannelsesansvarlige overlæger

Stillings- og funktionsbeskrivelser

3-timers-mødet

Tredjelandslæger

Nyttige links

Inspektorrapporter

Evaluer.dk: Regionernes hjemmeside for elektronisk evaluering af uddannelsesstederne i speciallægeuddannelsen. 

www.basislaege.dk

Sundhedsstyrelsen

Kontakt


Vibeke Ersbak
Uddannelseskoordinerende overlæge
+45 3051 9971
vibeersb@rm.dk


Tove Watson
Uddannelseskonsulent / HR
+45 7843 8655
tove.watson@vest.rm.dk

"Vi giver KBU-lægen mulighed for at være fem dage på en afdeling med et, så vidt mu-ligt, selvvalgt speciale. Det gør vi for bedst muligt at hjælpe lægen med at vælge speciale."

Vibeke Ersbak, uddannelses-koordinerende overlæge