Hospitalsenheden Vest har kontinuerligt fokus på at kvalitets-forbedre den lægelige videreuddannelse. Et af redskaberne hertil er 3-timersmøderne.

3-timersmødet bringer de uddannelsessøgende og deres initiativer på uddannelsesområdet i spil på alle afdelinger, som bidrager i den lægelige videreuddannelse. 

I menuen til venstre kan du se resultaterne fra tidligere 3-timersmøder.

Formål

Formidling af resultatet