Videreuddannelsen til koloskoperende sygeplejerske er for dig, der ønsker at udføre koloskopiske undersøgelser, vævsprøvetagning og fjernelse af polypper under 1 cm i tarmen.

Målgruppe

Sygeplejersker med dansk autorisation og med klinisk erfaring, heraf mindst 1 år som assisterende sygeplejerske på et endoskopiafsnit på et sygehus.

Uddannelsens opbygning

Regionerne har i samarbejde etableret en national videreuddannelse til koloskoperende sygeplejersker. 

Uddannelsen består af:

  • en teoretisk del, som udbydes i Region Syddanmark
  • en praktisk del, der foregår på hospitalet i form af simulatortræning og sidemandsoplæring. Sidemandsoplæringen sker i egen afdeling efter mesterlærerprincippet med en fast mentor.

Du kan læse mere om uddannelsen her.