Kompetenceudviklingsforløbet Beskrivende Radiograf er en national uddannelse, som retter sig mod radiografer, der ønsker opkvalificering.

Målgruppe

Radiografer med minimum 2 års erfaring.

Formål

Formålet med uddannelsen er at erhverve kundskaber og praktiske færdigheder til at beskrive røntgenundersøgelser indenfor det perifere skelet, dvs.:

  • Selvstændigt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger i relation til diagnosticering indenfor konventionelle røntgenundersøgelser af det perifere skelet
  • Perspektivere og udvikle praksis indenfor konventionelle røntgenundersøgelser af det perifere skelet på baggrund af teoretiske og videnskabelige metoder
  • Råde og vejlede klinikere i forhold til almene radiologiske procedurer, som omfatter det perifere skelet.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen veksler mellem:

  • en teoretisk del: undervisning på Syddansk Universitet (SDU) i Odense
  • en praktisk del i egen afdeling.

Uddannelsesforløbet varer 1,5 år og består af to selvstændige moduler i hhv. i det perifere skelet og det aksiale skelet.

Læs mere om uddannelsesforløbet på SDU her.