Uddannelsen til akutsygeplejerske er for dig, der arbejder med akutte patienter. Den skal medvirke til, at sygeplejersker i akutafdelinger og -modtagelser har de relevante kompetencer til at varetage patientbehandling på et højt fagligt niveau.

Uddannelsen er national og udbydes i alle regioner.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til:

  • sygeplejersker på afdelinger, der modtager akutte patienter
  • sygeplejersker, der ønsker at opkvalificere kompetencer på grund af særlige eller specialiserede funktioner, feks.:
    • triagesygeplejersker
    • behandlersygeplejersker.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er modulopbygget og er en kombination af:

  • klinisk træning
  • teoretisk undervisning
  • simulationsbaseret færdighedstræning. 

Læs mere om uddannelsen til akutsygeplejerske her.

Tilmeld dig uddannelsesmoduler på Plan2learn.