Kompetenceudvikling

I Hospitalsenheden Vest prioriterer vi efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling.

Efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling omfatter:

  • Hospitalets indsatser med henblik på ansattes systematiske kompetenceudvikling
  • Arbejdspladslæring som introduktionsforløb, sidemands-oplæring, mentorordning, mesterlære, organisatoriske kurser, simulationstræning, e-læringsprogrammer, interne fagkurser
  • Formelle videreuddannelser som akademi-, diplom-, special-, master- og kandidatuddannelse, ph.d.- og doktorgrader
  • Andre eksterne kurser, konferencer og uddannelser

Læs mere i hospitalets Uddannelsesstrategi 2018-2020.

I værktøjskassen finder du råd og inspiration til at arbejde med efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling.

Principper og vilkår for efter- og videreuddannelse

"Her er virkelig fokus på, at vi skal udvikle vores kompe-tencer, og at afdelingen skal være en læringsplads."

Jens Skov, KBU-læge

Kontakt

Anne Marie Lerche.
Anne Marie Lerche
Uddannelseskoordinator
Tlf. +45 3070 8746
annemarie.lerche@vest.rm.dk


Vibeke Ersbak
Uddannelseskoordinerede overlæge
Tlf. +45 3051 9971
vibeersb@rm.dk