OBS!!!!!   OBS!!!!

Grundet situationen med COVID-19 er den fælles personaleintroduktion ændret i dens nuværende form.

Det betyder, at alle nyansatte via e-Boks vil modtage velkomstbrev med information om introduktionsdagen. Den vil hovedsagligt foregå på afdelingen samt som e-læring.

DU SKAL fortsat tilmelde nyansatte via nedenstående hold.

Har du spørgsmål til introduktionen, er du velkommet til at kontakte Tove Watson.


Når du starter som nyansat ved Hospitalsenheden Vest, skal du deltage i den fælles personaleintroduktion for nyansatte. Der er personaleintroduktion hver måned.

Dagen starter kl. 8.00 i Foredragssal 1, Regionshospitalet Holstebro.

Program:

08.00 - 08.15: Kaffe/te

08.15 - 08.20: Velkomst

08.20 - 08.35: Præsentationsrunde

08.35 - 09.05: Introduktion ved Hospitalsledelsen

09.05 - 09.15: HMU – Hovedsamarbejdsudvalget

09.15 - 09.45: Spørgerunde

09.45 – 09.55: Pause

09.55 - 11.05: Kvalitet, patientsikkerhed og forebyggelse; Hygiejne

11.05 - 11.30: Din rolle ved brand og beredskab

11.30 - 12.00: Frokost – der serveres sandwich

12.00 - 12.10: Opsamling

12.10 - 13.00: Dokumentation og patientjournal, datasikkerhed, adfærd og medansvar

13.00 - 14.30: Om Regionshospitalet Gødstrup – patientens hospital

 

 

dnv_feb_2016.jpg