Når du starter som nyansat ved Hospitalsenheden Vest, skal du deltage i den fælles personaleintroduktion for nyansatte. Der er personaleintroduktion hver måned.

Dagen starter kl. 8.00 i Foredragssal 1, Regionshospitalet Holstebro.

Program:

 

08.00 - 08.15: Kaffe/te

08.15 - 08.20: Velkomst

08.20 - 08.35: Præsentationsrunde

08.35 - 09.05: Introduktion ved Hospitalsledelsen

09.05 - 09.15: HMU – Hovedsamarbejdsudvalget

09.15 - 09.45: Spørgerunde

09.45 – 09.55: Pause

09.55 - 11.05: Kvalitet, patientsikkerhed og forebyggelse; Hygiejne

11.05 - 11.30: Din rolle ved brand og beredskab

11.30 - 12.00: Frokost – der serveres sandwich

12.00 - 12.10: Opsamling

12.10 - 13.00: Dokumentation og patientjournal, datasikkerhed,

                      adfærd og medansvar

13.00 - 14.30: Om Regionshospitalet Gødstrup – patientens hospital