Red livet!


I Hospitalsenheden Vest har vi basale samt avancerede genoplivningskurser.

De basale genoplivningskurser er obligatoriske for alle medarbejdere og tages via et E-læringsprogram, som man bliver introduceret til på den enkelte afdeling. 

Avanceret genoplivningskurser er for udvalgte personalegrupper indenfor klinikerne. Kurserne afvikles løbende, og tilmelding sker via plan2learn, hvor du også kan se datoer og tidspunkter for afvikling.

Se endvidere e-Dok: Genoplivningskurser

Genoplivning på dukker
Vil du gerne supplere det basale genoplivningskursus med genoplivning på dukker? Så er der mulighed for det, når der to uger om året undervises på udvalgte afdelinger.
Tidspunkter og sted bliver annonceret i Hospitalsledelsen Nyhedsbrev.