Obligatorisk undervisning i forflytningsteknik

Forflytningsskader udgør en stor del af det samlede antal arbejdsskader på hospitalerne i Hospitalsenheden Vest. Derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe antallet af disse arbejdsskader.

Som et delelement i denne indsats underviser vi nye medarbejdere med direkte patientpleje i hensigtsmæssig forflytningsteknik.

Undervisningen tager udgangspunkt i arbejds- og forflytningsteknik samt brug af hjælpemidler.

Undervisningen er obligatorisk for plejepersonale, radiografer, terapeuter, jordemødre, portører og serviceassistenter, og tilbydes desuden læger og bioanalytikere.

Datoer for forflytningsundervisning

Dato for forflytningsundervisning i 2019

Dato for forflytningsundervisning i 2020

Sted

Undervisningen afholdes både på Regionshospitalet i Holstebro og Herning

Regionshospitalet Holstebro

  • Du bliver afhentet ved indgang H
  • Undervisningslokalet er i det gamle Patologiske Institut. Indgangen er fra haven mellem sygehuset og det gamle Patologiske Institut.

Regionshospitalet Herning

  • Du bliver afhentet ved informationen
  • Forflytningslokalet ligger i gymnastiksalen under afsnit B3.

Værd at vide

Du skal selv være aktiv, så mød op i tøj og sko, som du kan bevæge dig i.