MidtEPJ introduktion/undervisning til nyansatte foregår i egen afdeling. Undervisningen er tilrettelagt af de enkelte afdelinger under hensynstagen til den nyansattes faggruppe og forventede arbejdsopgaver.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingens Sundheds-IT ansvarlig eller Sundheds-IT på mailadressen: hevsit@rm.dk.

Du kan læse mere om MidtEPJ og andre kliniske-IT systemer på Sundheds-IT's hjemmeside.