Personaleintroduktion i Hospitalsenheden Vest

 

Hver måned er der personaleintroduktion for nye medarbejdere i Hospitalsenheden Vest.

Dagen afholdes i Foredragssal 1, Regionshospitalet Holstebro.

Du finder de planlagte dage for personaleintroduktionen her:

Dato for afholdelse af personaleintroduktion 2021

Se også det materiale, som oplægsholderne bruger under introduktionen