Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator starter 1. september 2021.

Den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator bliver en 2½-årig sundhedsfaglig akademiuddannelse, som vil foregå på professionshøjskolen og bliver på SU.

Uddannelsen er bygget op om 5 faglige kerneområder, 2 praktikophold og en afsluttende opgave.

I 2021 vil det være muligt at søge ind på begge uddannelser, som vil foregå parallelt.

Hvis du ønsker at søge ind på lægesekretæruddannelsen skal du søge om en uddannelsesaftale og praktikplads ved at sende en elektronisk ansøgning inden 7/2-2021 – se opslag på www.rm.dk

Hvis du ønsker at søge ind på den nye akademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator, som fra 2022 erstatter den nuværende lægesekretæruddannelse, skal du søge via den Koordinerede Tilmelding (KOT) i marts 2021 (kvote 2) eller i juli 2021 (kvote 1).

Læs mere på professionshøjskolen VIAs hjemmeside https://www.via.dk/uddannelser/sundhedsadministrativ-koordinator  eller på Dansk Lægesekretærforenings hjemmeside https://www.hk.dk/karriere/uddannelse/sundhedsadministrativ-koordinator