I Hospitalsenheden Vest byder vi hvert år velkommen til 172 elever fra social- og sundhedsassistentuddannelsen, fordelt med 43 elever pr. gang fire gange om året.

Hvor kan man komme i praktik?

Hvad laver man i praktikperioden?

Undervisning og vejledning