I Hospitalsenheden Vest kan man komme i praktikophold som lægesekretærelev på Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Lemvig og måske i en privat lægepraksis, men eleven tilknyttes ved ansættelsen primært Regionshospitalet Herning eller Holstebro.

Som lægesekretærelev indgår du en uddannelsesaftale med Hospitalsenheden Vest.

I elevtiden arbejder du 37 timer ugentligt, primært i tidsrummet kl. 7.30-16.00 på hverdage, men du vil også få mulighed for at se, hvad der foregår på et hospital udover den almindelige dags-arbejdstid. 

Vi slår lægesekretærstillinger op én gang årligt, normalt i januar/februar måned på www.rm.dk med praktikstart 1. september.

Hvad laver en lægesekretær?

Hvad laver man som elev?

Optagelseskrav

Løn- og ansættelsesforhold

Teoretisk del af uddannelsen