Hospitalsenheden Vest uddanner ernæringsassistentelever på Regionhospitalet Herning og Regionhospitalet Holstebro.

I 2021 samles produktionen af mad - og dermed uddannelsesmiljøet - på Regionshospitalet Gødstup.

Hvad laver en ernæringsassistent

Forventninger i jobbet

Adgangskrav og uddannelsesforløb

Løn- og ansættelsesforhold

Kontakt

Praktikansvarlig,
ernæringsassistent-uddannelsen

Conny Storgaard
Tlf.: 7843 3855
consto@rm.dk