Hospitalsenheden Vest uddanner ernæringsassistentelever på Regionhospitalet Herning og Regionhospitalet Holstebro.

I 2021 samles produktionen af mad - og dermed uddannelsesmiljøet - på Regionshospitalet Gødstup.

Hvad laver en ernæringsassistent

Forventninger i jobbet

Adgangskrav og uddannelsesforløb

Løn- og ansættelsesforhold