Optagelseskrav til kontorelevuddannelsen ved Hospitalsenheden Vest er, at du enten har bestået en EUX- eller HHX-uddannelse, eller at du har en øvrig gymnasial uddannelse, som så skal være suppleret med et 5-ugers HG-kursus.

Derudover forventer vi, at du er udadvendt og god til at samarbejde med andre. Det er også vigtigt, at du er omstillingsparat, interesseret og tør at tage ansvar samt har gode IT-kompetencer og kendskab til Office pakken.