Hospitalsenheden Vest modtager ambulancebehandlerelever i praktikforløb og modtager herudover løbende hold af meritelever. Vi modtager tillige et antal Medic-elever fra Forsvaret. Antallet af elever varierer fra år til år.

Ambulancebehandleruddannelsen

Praktikforløb

Merit-ambulancebehandlerelever