Overskrifter:

  • Alarmering
  • Medicinhåndtering
  • Dokumentation
  • Tavshedspligt
  • Patienttelefon
  • Besøgstid
  • Sygemelding
  • Kantine


Alarmering

I tilfælde af hjertestop skal der ringes 3 08 88.

Oplys: Afsnit O og stuenummer.

I tilfælde af brand skal der ringes 3 07 77

Oplys: Afsnit O

Medicinhåndtering

Medicinrummet er fælles for studieafsnittet og afsnit O.

Rummet er låst, når døren er lukket. 

Til medicinrummet skal der anvendes nøglebrik, for at låse døren op og få adgang til rummet.

Dokumentation

Al dokumentation skal sammen med dine initialer underskrives af én af det faste personale eller den kliniske vejleder/lektor.

Tavshedspligt

Alle oplysninger, der vedrører patienterne, skal behandles fortroligt. Det betyder blandt andet, at patientens navn og cpr. nr. ikke må videregives.

Tavshedspligten gælder også, når det kliniske ophold i studieafsnittet ophører.

Patienttelefon

Patienterne må gerne bruge mobiltelefon i afdelingen. Der skal dog bruges lav ringetone, og telefonen skal være slukket i hviletiden og om natten.

Besøgstid

Der er ingen fast besøgstid, men vi tilråder at det foregår om eftermiddagen og aftenen og at der tages hensyn til patienternes behov for hvile og personalets opgaver på stuen. 

Sygemelding

Hvis du er syg, når du skal i dagvagt, bedes du ringe til afdelingen inden 07.00 på telefon 7843 7713 eller 7843 7711.

Hvis du er syg, når du skal i aftenvagt, ser vi gerne, at du ringer inden 09.00.

Hvis du er syg i flere dage, bedes du af hensyn til planlægning af det daglige arbejde ringe til os hver dag, ligesom vi gerne modtager en raskmelding fra dig, når du igen er klar til at møde op.

Kantine

Hospitalets kantine Restoen er åben på hverdage: 

Kl. 07.00-13.15. Der er frokost fra kl. 11.30.