Årshjul for den lægelige videreuddannelse 2019 
Årshjul aktiviteter 2019.jpg

Velkommen til hjemmesiden for Lægelig Videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest.

Her på siden kan du finde mange relevante informationer, diverse links samt nyt fra Det Lægelige Videreuddannelsesråd (LVUR).

Se også:

Årshjulet  for den lægelige videreuddannelse 2019 Aktivitetsoversigten 2019,
Aktivitetsoversigt 2020,  
Inspektorrapporter
Evaluer.dk 2017 og 2018.