Årshjul for den lægelige videreuddannelse 2019 
                                    

 

Velkommen til hjemmesiden for Lægelig Videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest.

Her på siden kan du finde mange relevante informationer, diverse links samt nyt fra Det Lægelige Videreuddannelsesråd (LVUR).

Se også: Årshjulet  for den lægelige videreuddannelse 2019, aktivitetsoversigten,  inspektorrapporter samt Evaluer.dk 2017 og 2018.