Basislæger - den kliniske basisuddannelseKickstart den kliniske basisuddannelse som AKUT-mediciner

1. oktober 2010 var en mærkedag for patienter og personale på hospitalerne i Midt- og Vestjylland. En nyombygget fælles akutmodtagelse i Herning med et trænet hold af speciallæger stod klar til i døgnets 24 timer at tage i mod, risikovurdere og diagnosticere patienterne efter morgendagens model for et akuthospital.

At der er speciallæger tilstede i Akutafdelingen døgnet rundt betyder, at du - og de øvrige KBU-læger - får den støtte og supervision der er nødvendig i det nære arbejde med patienterne.

Sammenhængende uddannelsesforløb

Ud over at vi har et sammenhængende uddannelsesforløb, vil du også opleve, at vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at være forskellig. Og kan du være med til at åbne vores øjne for bedre måder at gøre tingene på, er vi meget lydhøre.

Det er meget vigtigt for os at udnytte, at nye friske øjne ser på måden, vi gør tingene på, da vi allerede nu er i gang med at tune hele vores organisation til at skulle flytte sammen i et spritnyt storhospital i Gødstrup i 2021. 

Vi supplerer dit samlede KBU-forløb med bl.a.:

 • Kortvarig tilknytning i dagtid til andre specialer i Hospitalsenheden Vest - som led i 5 valgfri uddannelsesdage.
 • CECLUS ultralydskursus – 2 kursusdage samt 1 følgedag i Røntgenafdelingen

Forløb i Hospitalsenheden Vest:

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning

Blok 1

 • Akutafdelingen - ½ år
 • Regionspsykiatrien - ½ år

Blok 2

 • Akutafdelingen - ½ år
 • Almen praksis - ½ år

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro

Blok 1

 • Medicinsk Afdeling - ½ år
 • Urinvejskirurgisk Afdeling - ½ år

Blok 2

 • Medicinsk Afdeling - ½ år
 • Neurologisk Afdeling - ½ år

Blok 3

 • Medicinsk Afdeling - ½ år
 • Almen praksis - ½ år

Læs mere om den kliniske basisuddannelse i Medicinsk Afdeling.

Vurdering af Akutafdelingen som uddannelsessted

Se Sundhedsstyrelsens seneste inspektorrapport fra Akutafdelingen, Herning.