Patienter, pårørende og andre besøgende har mulighed for at bruge Region Midtjyllands trådløse netværk til at komme på internettet. Det er gratis at bruge gæstenettet.

Du skal selv medbringe en computer, tablet eller mobiltelefon, som kan kobles på det trådløse netværk.

Vi gør opmærksom på, at personalet ikke har mulighed for at hjælpe dig med opsætning og håndtering af din computer, tablet eller smartphone.

Bemærk, at det på hospitaler ikke er muligt at komme på internettet alle steder, da trådløst internet, ligesom mobiltelefoner, kan genere det tekniske udstyr.

Rød streg.

Sådan gør du

Find regionens netværk

Gå til login-siden

Rød streg.

Muligheder for login

Du kan logge dig på det trådløse netværk på tre forskellige måder:

Login med CPR-nummer

Login med NemID

Login med SMS

Rød streg.

Yderligere info

Hvor længe gælder adgangen?

Vilkår og retningslinjer

For udlændinge og ikke-dansktalende