Som patient eller pårørende til en patient har du nogle rettigheder, som du kan læse mere om her på siden.

Kommer du i tvivl om noget, er du altid meget velkommen til at spørge på afdelingen eller kontakte hospitalets administration.

Hvis der er gået noget galt

Se og book aftaler

Din patientjournal

Ret til information og aktindsigt

Tavshedspligt og videregivelse af informationer

Kørsel - hjælp til transportudgifterne

Hvis du vil klage

Hvis du vil søge erstatning

Få hjælp på Patientkontoret

Hvis du har brug for tolkebistand

Ved kritisk sygdom og dødsfald