Velkommen til Sundhedshus Ringkøbing, som er en del af Hospitalsenheden Vest. Her på siden kan du orientere dig om de praktiske forhold og om de muligheder du har, når du som patient eller pårørende besøger sundhedshuset.

Sundhedshus Ringkøbing.
  
I Sundhedshus Ringkøbing er der blandt andet akutklinik, røntgenfunktioner og blodprøvetagning. Derudover har vi også jordmoderkonsultation, ligesom vi har en døgndækkende akutbil, som er bemandet med en anæstesisygeplejerske.

Læs mere om Sundhedshus Ringkøbings tilbud på dens egen hjemmeside.

 

Kun én nær pårørende må besøge og ledsage på hospitaler

Oversigtskort og parkering

Se og book aftaler til blodprøve og EKG

Kontakt og åbningstider

Offentlig transport

Rygning