Når sygdom rammer os og vore kære, opstår der ofte tid og rum for tanker af en anden karakter. Disse tanker kan både omhandle selve sygdommens forløb eller eksempelvis være etisk, eksistentielle eller religiøse.

Hospitalspræsten er til for, at disse tanker kan få plads i en fortrolig samtale, menneske til menneske.

Alle, patienter, pårørende og personale, er til enhver tid velkomne til at kontakte hospitalspræsten angående en samtale uanset religiøs overbevisning.

Om hospitalspræsten 

På Regionshospitalet Holstebro står hospitalspræst Christian Overgaard Wegeberg til rådighed for patienter og pårørende til samtale, ritualer ved livets begivenheder samt altergang.

Han er fast på hospitalet tirsdage og torsdage og kan derudover træffes akut.

I ferieperioder varetages tjenesten af hospitalspræst Rasmus Valentin Christensen.

En hospitalspræst er underlagt tavshedspligt og journaliserer ikke.

Hvis du ønsker din lokale præst

Det er også muligt at få kontakt til din lokale sognepræst. Hver afdeling på hospitalet har en oversigt over sognepræsterne i området. Er du i tvivl, kan den lokale sognepræst altid findes ved at indtaste adresse på www.sogn.dk.

Hvis du tilhører en anden religøs overbevisning

Tilhører du en anden religiøs overbevisning end folkekirken, formidler hospitalspræsten gerne denne kontakt for dig.

Folder: Hospitalspræsterne i Herning, Holstebro og Lemvig

Klik her for at hente folderen om hospitalspræsterne (pdf).

Folder om hospitalspræsterne i Herning, Holstebro og Lemvig.