Patient i kørestol får hjælp af Falck-medarbejder.
 
Hvis afdelingens læger vurderer, at du har brug for fortsat at komme til ambulant kontrol, træning eller behandling på hospitalet, bliver det aftalt ved din udskrivning.

Hvis du har brug for hjælp fra din kommune i form af hjemmehjælp, mad, hjælpemidler, ændring af din bolig eller hjemmesygepleje, aftales og ordnes disse ting i samarbejde med dig, eventuelt dine pårørende, hospitalets personale og din hjemkommune, så det fungerer, når du kommer hjem.

Hjemtransport

Udgangspunktet er, at du og eventuelt dine pårørende sørger for hjemtransport. Hvis lægen skønner, at offentlig transport ikke er forsvarlig, og bopælen er mere end 50 km fra hospitalet, kan afdelingen hjælpe med at bestille Falck/Taxa.

Udskrivningsbrev

Personalet tager sammen med dig stilling til sygemelding efter udskrivning og genoptræning.

Afdelingens læger sender et udskrivningsbrev til din egen læge med oplysning om din sygdom, behandling, anbefalede forholdsregler og eventuelle aftaler om efterforløbet. Det vil sædvanligvis ske inden for den første uge efter udskrivningen.

Hvis du har brug for fortsat genoptræning eller hjælp fra kommunen, får du selv et udskrivningsbrev med, som du skal give videre til kommunens personale.