Formand og næstformand for Brugerrådet

Ida Götke, formand for brugerrådet og sygeplejefaglige direktør.Ida Götke

Formand for brugerrådet / Sygeplejefaglig direktør

Tlf. 7843 8520

Send e-mail til Ida Götke

 

Birgit Hagen

Medformand for brugerrådet

Repræsentant for Gigtforeningen, Region Midtjylland

Tlf. 5361 2611

Send e-mail til Birgit Hagen

Repræsentanter for patienter og pårørende

Bjarne Vestbjerg_200.jpg

Bjarne M. Vestbjerg

Pensioneret logistikchef - nu fritidslandmand

Send e-mail til Bjarne M. Vestbjerg

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg blev opfordret til at blive medlem, fordi jeg på grund af blandt andet tyktarmskræft, diabetes 2 og blodprop har stiftet bekendtskab med arbejdsgangene på sygehusene i Roskilde, Køge, Herning og Holstebro.

Jeg vil gerne bidrage til at forenkle disse arbejdsgange, så man undgår unødigt papirarbejde med gentagelser på gentagelser, og giver læger og personale mere tid til patienten.

Leif Gyrsting.Leif Gyrsting

Efterlønner - tidligere miljøkonsulent

Send e-mail til Leif Gyrsting

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er årgang 1954 og efterlønner med lidt arbejde ved siden af. Tidligere selvstændig miljøkonsulent med enkelte afstikkere til offentlige og private virksomheder.

I brugerrådet vil jeg arbejde for, at det gode politiske princip om "patienten i centrum" kan blive omsat til en god praksis i alle dele af sundhedsvæsenet - blandt andet ved, at der sikres ordentlig kommunikation mellem de forskellige parter i behandlingsforløbet inkl. patient og pårørende.

 

Lone Machmüller.Lone Machmüller

Sygeplejerske med mange års erfaring fra det private erhvervsliv

Send e-mail til Lone Machmüller

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Som medlem vil jeg gerne medvirke til gode oplevelser i bekendtskabet med systemet både som syg og rask, patient og/eller pårørende.

Jeg er især interesseret i det nye sygehus i Gødstrup og har særligt fokus på en god og gnidningsfri overgang i forbindelse med udskrivelsen.  

 

Svend B Neess_200.jpg

Svend Bjarne Neess

Ingeniør

Send e-mail til Svend Bjarne Neess

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er medlem, fordi jeg ønsker at bidrage konstruktivt til et bredt samarbejde ud fra egne erfaringer som patient og pårørende.

Patientstøtten må bygge på det ligeværdige patientsamarbejde, hvor den pårørende inddrages som en vigtig og aktiv deltager - ikke mindst ved at afstemme realistiske forventninger om patientens situation, også efter udskrivelsen.

Birthe Matzen

Send e-mail til Birthe Matzen

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er medlem af brugerrådet, fordi jeg tror på den gode kommunikation / dialog mellem patient, pårørende og behandler. Det vil styrke forståelsen og give en mere sikker behandling, når patienter og pårørende inddrages bedre i behandlingen.

Det bør være en selvfølgelighed løbende at få "plukket de lavt hængende frugter", - der er ofte "billige" ændringer til stor gavn for patienter, pårørende og behandlere.

Mine fokusområder er ordentlighed og bedre forhold for patienter, pårørende og personale, mere fokus på unge patienter mellem 15 - 30 år, ønsker om nytænkning/tilbud af  "baby luge" i Midt og Vestjylland, samt løbende udvikling af inddragelse af patienter og pårørende.

Tiaheswery Thiaharaja

Ergoterapeut - arbejder i Integrations området

Send e-mail til Tiaheswery Thiaharaja

 

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg håber med min deltagelse at kunne bidrage til optimale forhold for patienter og pårørende og fremme den gensidige respekt mellem patient og sundhedsvæsnet. Jeg har stor lyst til at hjælpe og til at påvirke hospitalets udvikling i en positiv retning, og vil gerne være talerør for anden etniske baggrund medborgere.

Jeg har selv gennemgået sygdomsforløb på Holstebro sygehus. Derudover har jeg oplevet sundhedsvæsnet i forbindelse med min mors nyresygdom og derfor kan jeg bidrage med mine erfaringer i sundhedsvæsnet.

Foto på vej.

Karina Kragelund

Erhvervssproglig Bachelor & salgs- og projektkoordinator

 Send e-mail til Karina Kragelund

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg fik kendskab til Brugerrådet under et Åbent Hus arrangement på Gødstrup Sygehus i efteråret 2019 og synes det lød som en rigtig spændende mulighed for at bidrage med input til endnu højere kvalitet og til at patienter og pårørende får den bedst mulige oplevelse før, under og efter kontakten med sygehuset. Patienten skal være centrum i sin eget forløb og det sikres ved klar og effektiv kommunikation mellem de involverede parter.

Foto på vej.

Bente Færch Kvist

 

Send e-mail til Bente Færch Kvist

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg fik  tilbage i september 2019 til åbent hus på Gødstrup Sygehus kendskab til Brugerrådet og tænkte, at hvis jeg kan komme med input til at optimere eller forbedre patientens og pårørendes oplevelse med det danske sundhedssystem, så vil jeg gerne bidrage.

Til dagligt arbejder jeg på et Apotek, og kan jeg igennem min deltagelse i Brugerrådet få en større forståelse for patients gang på sygehuset, kan jeg måske bruge det i min daglige kontakt med kunderne.

Repræsentanter for patientforeningerne

Birgit Hagen

Medformand for brugerrådet

Repræsentant for Gigtforeningen, Region Midtjylland

Tlf. 5361 2611

Send e-mail til Birgit Hagen

Foto på vej. Allan Bergholt

 Landsnæstformand for Parkinsonforeningen 

 Skriv e-mail til Allan Bergholt

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg har som patientforenings repræsentant været med til at starte et brugerråd på Neurologisk Ambulatorium i Holstebro, hvor jeg har oplevet, at vi som bruger/patientforeninger kan få indflydelse på fremtidens hospital.

Jeg ser arbejdet i Brugerrådet som en mulighed for at være med til at påvirke udviklingen i fremtidens hospital på en positiv og konstruktiv måde.

Repræsentanter for samarbejdspartnere i Vestklyngen

Grete Bækgaard Thomsen

Sundhedschef i Lemvig Kommune

Send e-mail til Grete Bækgaard Thomsen

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er valgt som repræsentant for kommunerne i Vestklyngen og vil gerne medvirke til gode patientforløb og det gode samarbejde på tværs af sektorer. Den kommunale repræsentant kan bidrage med viden og indsigt i forhold til, hvad der kan ske, inden indlæggelse og efter udskrivelse samt under ambulante forløb.

Foto på vej. Jørgen Buch Hagelskjær

 Praksiskonsulent 

 Skriv e-mail til Jørgen Buch Hagelskjær

Repræsentanter for ansatte i Hospitalsenheden Vest

Birgitte Langberg Thofte.Birgitte Thofte

Sygeplejerske og efteruddannelseskoordinator i Neurologi og Fysio-ergoterapi

Send e-mail tl Birgitte Thofte

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er medlem, fordi jeg gerne vil være en del af en åben dialog mellem professionelle og brugere af sygehuset.

Det er helt afgørende for forståelsen af - og mulighederne for - at vælge de bedste løsninger til de kommende års sygehusudvikling i vest.

 

Jesper Nørgaard Bech

Overlæge, Medicinsk Afdeling, Nyremedicinsk Afsnit

Send e-mail til Jesper Nørgaard Bech

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg deltager i Brugerrådet, fordi patienters oplevelse af vores hospital interesserer mig, herunder forhold der kunne forbedres. Jeg er også optaget af, hvordan patienter generelt oplever sundhedsvæsenet i en tid, hvor der er mange etiske udfordringer p.g.a. den generelle udvikling i samfundet og ikke mindst patienters forventninger til sundhedsvæsenet.

Foto på vej.Susanne Gammelgaard

Afdelingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling

Send e-mail til Susanne Gammelgaard

Proceskonsulenter ved Kvalitet og Udvikling

Birgitte Ostersen

Kvalitets- og udviklingschef

Tlf. 7843 8710

Send e-mail tl Birgitte Ostersen

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er med i Brugerrådet, fordi jeg mener det skal være en naturlig del af hospitalets virke at inddrage patienter og pårørende i udviklingen af hospitalet og hospitalets aktiviteter på alle niveauer.

Jeg tror på, at dialog med patienter og pårørende er med til at kvalificere både de overordnede beslutninger og behandlingskvaliteten for den enkelte, når rammerne for inddragelse er til stede.

Charlotte Mouritsen.Charlotte Mouritsen

Kvalitetskonsulent og tovholder for Brugerrådet

Tlf. 2095 2301

Send e-mail til Charlotte Mouritsen

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg oplever, at Brugerrådet har en helt uundværlig betydning for kvaliteten på sygehuset.

På møderne gentænkes, udforskes og sættes der nye standarder for patienters og pårørendes møde med vores sygehus og samarbejdspartnere.

Der deles værdifulde erfaringer og der opstår nye ideer til, hvordan man kan optimere rammerne for involvering, medbestemmelse og handlemuligheder.