5 anbefalinger til fremtidens pårørendesamarbejde

Danske Patienter, Tryg Fonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Patienter og pårørende har sammen med hospitalsledere, klinikere, kvalitets- og udviklingsfolk udarbejdet fem konkrete anbefalinger til, hvordan hospitaler kan opnå bedre samarbejde med de pårørende:

Manifest for brugerinddragelse

Danske Patienter , KL og Danske Regioner i Tænketank for brugerinddragelse i samarbejde med VIBIS.

Manifestet kommer med bud på mulige løsninger i forhold til brugerinddragelse, og hvordan andre aktører kan støtte op om en positiv udvikling:


Patientinddragelsesguiden

Kompetencecenter for Patientoplevelser(KOPA),  DEFACTUM, samt patientrepræsentanter.

Patientinddragelsesguiden er en værktøjskasse bestående af 12 metoder til organisatorisk brugerinddragelse.

Beskrivelserne af de enkelte metoder bygger på personale, patienter og pårørendes konkrete erfaringer med anvendelse af metoderne over hele landet.

Erfaringer fra Brugerrådet på Hospitalsenheden Vest indgår i guiden:

Sundhedsvæsenet ifølge danskerne

Et samarbejde mellem Mandag Morgen og Trygfonden.

Denne rapport fra 2016 stiller skarpt på danskernes forhold til sundhedsvæsenet som borgere, patienter og pårørende. 

Den gengiver, hvordan danskerne oplever sundhedsvæsenet i dag, og hvad de ønsker, skal være anderledes.Rapporten beskriver desuden, hvilken rolle danskerne tildeler sig selv i den ønskede udvikling.

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) indsamler, vurderer og formidler viden og erfaringer om inddragelse af patienter og pårørende: