Benyt dette skema, hvis du skal have refunderet kørsel og tabt arbejdsfortjeneste (gælder alene for Brugerrådets medlemmer HEV):