For at kunne realisere vores mission og vision arbejder vi med tre strategiske hovedspor.

  • En sundhedsfaglig strategi - der skal sikre høj kvalitet og akkreditering (”Vi kan vores ting”)
  • En produktivitetsstrategi - der skal sikre høj produktivitet og budgetoverholdelse (”Vi får noget fra hånden”)
  • En kundestrategi - der skal sikre et omdømme, der tiltrækker patienterne og nye medarbejdere (”Vi møder patienten i øjenhøjde”)

Strategierne kan ses illustreret i Hospitalsenheden Vests strategikort, der udarbejdes i samarbejde mellem hospitalsledelsen og afdelingsledelserne. Strategikortet beskriver de fokusområder, som Hospitalsenheden Vest skal arbejde med for at nå visionen om at være blandt de fremmeste i Danmark, når det kommer til sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet.

Se hele præsentationen her.