Fra venstre: Afdelingslæge Malene Hollbaum Christiansen, Anæstesisygeplejerske Dorte Buur Larsen og Anæstesisygeplejerske Trine Nærgaard Nielsen står sammen med repræsentanten for producenten (I baggrunden) Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation

09.01.2020

30 nye anæstesiapparater er på vej til Herning og Holstebro, og oplæringen af personalet er allerede i fuld gang, for rutinerne skal være helt på plads inden flytningen til Gødstrup.

Det er de helt store smil, der er på hos anæstesisygeplejersker og –læger i Herning i denne uge. Lige nu er de nemlig i gang med at blive oplært i de spritnye anæstesiapparater, der allerede fra marts skal være fast inventar på operationsstuerne i både Herning og Holstebro.

Planen er, at alle de gamle anæstesiapparater skal udfases til fordel for de nye, senest ved indflytningen i Gødstrup, og det er en opgradering, der virkelig kommer til at kunne mærkes for patienterne.

Den nye maskine passer nemlig bedre på lungevævet og forebygger skader på lunger og luftveje - og så er der bedre mulighed for at tilpasse mængden af luft til den enkelte patient.

- Med de nye maskiner kan vi behandle lungerne på en bedre og mere skånsom måde, og det er med til at reducere risikoen for lungekomplikationer i forbindelse med operation, forklarer afdelingslæge Malene Hollbaum Christiansen.

Sådan ser vidunderet ud. Det nye anæstesiapparat fra Drâger. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation

Software kan reducere mængden af medicin


Derudover har Hospitalsenheden Vest tilkøbt et IT-program "Smart Pilot View". Et software, der er bygget på studier omkring anæstesidybde. Programmet er et supplement til al den øvrige monitorering, som vi anvender på vores bedøvede patienter.

- Vi får visualiseret vores indgift af medicin og dermed kan vi synliggøre elemeter, som vi muligvis vil kunne forfine. Det kunne f.eks. være at kombinere præparaterne på en anden måde og dermed spare på medicinindgiften og i sidste ende give vores patienter et endnu bedre forløb, forklarer Malene Hollbaum Christiansen.

Oplæringen i de nye apparater kræver både teori og simulationstræning, hvor læger og sygeplejersker kan blive dus med de nye funktioner. I denne uge er der altså undervisning i Herning og i næste uge er det kollegerne i Holstebro, der står for tur.

- Det her er virkelig godt for patienten, siger Dorte Buur Larsen, der anæstesisygeplejerske i Herning og en af de 12 superbrugere, der skal være med til at lære kollegerne om de nye systemer.

Og fra marts, når de nye maskiner bliver rullet ind på operationsstuerne, vil hun, eller en af de andre superbrugere være til stede, når der opereres på de stuer, hvor de nye apparater bliver installeret.

Senest ved indflytningen til Gødstrup vil yderligere 16 anæstesiapparater blive installeret på operationsstuerne, og der er således i bestilt 46 nye apparater i alt – til en værdi af 16 mio. kr. Men allerede nu er målet med at implementere klart for både læger og sygeplejersker:

- Vi skal være gode til det her, inden vi starter flytteprocessen til Gødstrup!