20200225_Endoskopi PtKommunikation1_1200px__M2A7087.jpgMed et øget fokus på patientkommunikation håber afdelingssygeplejerske Birgitte Vestenaa på, at selv de mest nervøse gastroskopipatienter godt tør komme igen. Foto: Søren Braad Andersen/Kommunikation.

Af: Sidse Gomez Ravnmark

Kan man gøre en ubehagelig undersøgelse til en bedre oplevelse for både patient og personale? Det spørgsmål har afdelingssygeplejerske På Endoskopisk Afsnit og Kirurgisk Ambulatorium på Hospitalsenheden Vest i Herning, Birgitte Vestenaa stillet sig selv:

"Som sygeplejersker har vi mange kasketter på i samspillet med andre mennesker. Og når en patient kommer til en gastroskopiundersøgelse, er patienten ofte i fuld beredskab, fordi patienten er hamrende nervøs for, hvad der skal ske. Så her er én af vores vigtigste opgaver at få patienten til at føle sig tryg," fortæller Birgitte Vestenaa.

Kommunikation, pædagogik og omsorg

Gastroskopiundersøgelsen er ikke langvarig, og den foregår i udgangspunktet uden bedøvelse, men er patienterne meget nervøse, tilbydes de beroligende medicin.

Én af udfordringerne ved undersøgelsen er, at det kan virke intimiderende at få noget i spiserøret, da man skal passere brækreflekserne i svælget. Og med et gastroskop nede i svælget kan patienten selvsagt ikke kommunikere med personalet. Så for at sikre, at patienten føler sig inddraget undervejs, er der lavet små justeringer i måden personalet kommunikerer med patienten på, og hvor i lokalet de er; før, under og efter undersøgelsen.

"Vi har lavet en skarp rollefordeling, så det er nøje planlagt, hvem der har de tekniske og instrumentelle opgaver i forhold til undersøgelsen og hvem, der er den gennemgående sygeplejerske i patientkontakten, og dermed har kommunikationen med patient og evt. pårørende, som godt må være med på stuen," forklarer Birgitte Vestenaa ,og fortsætter:

"Selvom patienten ligger på siden, og ikke har øjenkontakt med sygeplejersken, kan sygeplejersken fornemme, hvordan patienten har det, og kan dermed guide patienten igennem undersøgelsen. Så patienten ved, hvad der sker, hvor langt vi er i undersøgelsen samt, hvornår det kan spænde og presse i maven."

Det kræver mod at skabe en ny kultur

20200225_Endoskopi PtKommunikation2_1200px__M2A7097.jpgAfdelingssygeplejerske Birgitte Vestenaa sammen med sygeplejerske Lotte Bonne og det udstyr, der bruges til en gastroskopiundersøgelse. Foto: Søren Braad Andersen/Kommunikation.

Hvis man skal ændre på en kultur og en arbejdsgang, kræver det både mod, at alle er med, og at alle kender deres opgave.

"Det er mit ansvar at hjælpe personalet til at "spille hinanden gode"! Derfor har vi, i personalegruppen, brugt tid på at tale om, hvad god sygepleje blandt andet kan være," fortæller Birgitte Vestenaa, og tilføjer:

"Desuden har vi benyttet os af rollespil. Og selvom det kan være grænseoverskridende for nogen, giver det god mening at prøve det af i fællesskab, så alle kan se, hvilken forskel forventningsafstemning samt en klar rollefordeling på stuen kan gøre."

En roligere stue med et bedre flow

En anden, men ikke uvæsentlig justering, som Birgitte Vestenaa har foretaget, er de første patienters mødetid. I stedet for at lade den første patient møde kl. 08.15 i venteværelset, er det nu rykket til kl. 08.30.

"Før var vi bagud på point allerede, inden dagen rigtig var i gang, hvilket kom sig af, at dagens første patient var booket et kvarter tidligere end lægens ankomst på undersøgelsesstuen. Der var et stort pres fra morgenstunden, da der allerede var ventetid for første patient, da denne mødte, inden lægen var kommet i afsnittet," forklarer Birgitte Vestenaa. Hun fortsætter:

"Det har givet et vanskeligt første møde med patienterne, fordi de kommer i fuldt alarmberedskab. Det er vigtigt, at patienten har tillid til sygeplejersken, og er tryg i relationen, hvilket var vanskeligt at opnå, når man møder en patient, som er uforstående og irriteret over ventetid."

Projektet er afsluttet, og den indsamlede data er ved at blive analyseret. Birgitte Vestenaa og resten af personalet håber naturligvis, at der er en tydelig forbedring at spore.

"Vi har desværre stadig patienter, som oplever undersøgelsen som traumatiserende, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Derfor er håbet, at vi med de nye arbejdsgange kan lykkes med at hjælpe flere patienter igennem undersøgelsen, uden de skal ombookes til et setup, hvor de skal bedøves."

Fakta om projektet

  • Projektet er en udløber af Skopirejseholdet, som er oprettet for alle skoperende enheder i Region Midt. Det er et samarbejde med Anæstesiologisk Afdeling i Horsens.

  • Der er inkluderet 120 patienter både i Horsens og Herning.

  • Patienten, sygeplejersker og skopøren har udfyldt spørgeskema før og efter gastroskopiundersøgelsen.

  • Patienten har bl.a. skulle give en subjektiv forventning til ubehag før undersøgelsen samt give en vurdering af faktisk oplevet ubehag efter undersøgelsen.