Camilla Rasmusen_1_2500px_M2A8890.jpgLedende psykolog Camilla Rasmussen er primus motor fra Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering på det nye tværsektorielle projekt i Region Midtjylland. Foto: Søren Braad Andersen. 

16.12.2021

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er blevet bevilget 7,35 mio. kroner af den A.P. Møllerske Støttefond til et nyt tværsektorielt projekt, der vil rykke ud med støtte og behandling til psykisk sårbare unge på vej i uddannelse eller job.

Med en bevilling i ryggen på 7,35 mio. kroner fra den A.P. Møllerske Støttefond kan Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering igangsætte et større tværsektorielt projekt målrettet en gruppe af unge, der har svært ved at finde den rette vej til uddannelse eller job, fordi de kæmper med psykosociale udfordringer, der kobles til depression, angst og stress.

Samarbejde med 4 midtjyske kommuners jobcentre

Projektet Fremrykket og integreret behandlings- og beskæftigelses-/uddannelsesindsats for unge med depression, angst og stress starter op i løbet af foråret 2021 i samarbejde med jobcentre i 4 midtjyske kommuner; Herning, Randers, Skive og Syddjurs.

Projektet vil omfatte 300 psykisk sårbare unge i alderen 18 til 30 år i de 4 kommuner.

- Målet er at få udredt de unge med symptomer på depression, angst og stress og få iværksat den rette behandling i jobcentret, så de unge opnår en øget mestring af deres symptomer, og påbegynder og gennemfører enten uddannelse eller job, fortæller ledende psykolog Camilla Rasmussen for Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering.

- Vi vil udvikle en fremrykket, tidlig indsats i samarbejde med jobcentrene, der baserer sig på en velafprøvet model på sygedagpengeområdet, tilføjer ledende socialoverlæge Ulrik Steen.

En velafprøvet model der indbefatter, at en gruppe sundhedsfaglige personer skal oplæres og superviseres i udrednings- og behandlingstilbuddet i regi af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering.

Gruppen af sundhedsfaglige udstationeres i de kommunale jobcentre, hvor de skal udrede de unge, der kan inkluderes i indsatsen.

Ulrik Steen fortæller i den forbindelse, at der kan være flere fordele ved at rykke hele indsatsen ud i de unges nærmiljø:

- Vi har mange års erfaring med at en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang giver gode resultater. Vores resultater fra den lignende indsats på sygedagpengeområdet peger på, at en fremskudt tværsektoriel indsats øger beskæftigelsen, ligesom borgerens mestring af sundhedsmæssige symptomer og borgertilfredsheden øges sammenlignet med den almindelige indsats i jobcenteret.

Om projektet

Projektet forankres i de 4 kommuners ungeindsats med tæt involvering af de uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som jobcentrene samarbejder med i unge-indsatsen.

Projektet forløber over 2 år og 8 måneder, og vil omfatte 300 psykisk sårbare unge i alderen 18 til 30 år.

Konsulenthuset DISCUS står for projektstyring og processtøtte, og COWI står for den afsluttende evaluering.

Projektet finansieres for i alt 12.2 mio. kroner. Heraf finansieres 7,35 mio. kroner af projektet med en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond. De 4 kommuner, Klinisk Socialmedicin & konsulenthuset DISCUS står for finansieringen af den resterende del.