20200415_COVID kædes sammen med lugte og smagssansetab.jpgForsker Alexander Wieck Fjældstad udfører en test af lugtesansen ved Flavour Klinikken i Holstebro. Foto: Søren Braad Andersen.

15.04.2020

For første gang på verdensplan kan det ved Flavour Klinikken i Holstebro og Flavour Institute på Aarhus Universitet bekræftes, at der er en forbindelse mellem COVID-19 og tab af både smagssansen og lugtesansen.

I Korea, Iran, Italien og England har der været udmeldinger om, at et kombineret lugte- og smagstab ofte er blandt symptomerne på COVID-19. Disse meldinger har alle været baseret på subjektive sansetab, hvor patienterne er blevet adspurgt om symptomer, men ikke testet – før nu.

COVID-19 kædet med tab af lugte- og smagssans 

For første gang på verdensplan kan det ved Flavour Klinikken i Holstebro og Flavour Institute på Aarhus Universitet nu bekræftes, at der er en forbindelse mellem COVID-19 og tab af både smagssansen og lugtesansen.

”Dette er verificeret ved, at man i marts måned valgte at teste en patient, som efter et par dage med let løbenæse oplevede at miste begge sanser i så stort et omfang, at patienten hverken kunne registrere stærke lugte eller grundsmage. Patienten blev samme dag testet positiv for COVID-19,”  fortæller forsker Alexander Wieck Fjældstad fra Flavour Klinikken i Holstebro og Flavour Institute på Aarhus Universitet.

Sygdomshistorien, som for nylig er blevet publiceret i Ugeskriftet for Læger, er det første publicerede arbejde i verden, der dokumenterer, at både lugtesansen og smagssansen er påvirket ved en SARS-CoV-2 infektion, der giver COVID-19 - tilmed som eneste overbevisende symptom på sygdom.

Hyppigheden blandt smittede skal belyses

Ifølge forsker Alexander Wieck Fjældstad så kan et kombineret lugte- og smagstab være medvirkende til, at man bedre kan identificere patienter, som er smittede med COVID-19. Og opstarten af studier, der bl.a. skal belyse hyppigheden af lugte- og smagstab blandt de smittede med COVID-19 er i gang, fortæller han:

"Vi er i gang med at opstarte flere studier, som skal belyse hyppigheden af lugte- og smagstab blandt de smittede og dokumentere brugbarheden af dette symptom i forbindelse med identifikationen af SARS-CoV-2 smittede. Vi vil desuden indsamle viden om de vanlige forløb af lugte- og smagstab forårsaget af SARS-CoV-2 for bedre at kunne vejlede kolleger og patienter om prognosen for tabet af sanserne.”

Kontakt

Alexander Fjældstad

Læge, ph.d. 
Lektor

Flavour Klinikken
Hospitalsenheden Vest

Flavour Institute
Aarhus Universitet

Redaktion

Merete Friis Jeppesen
Kommunikationskonsulent

Tlf. 2962 4447