08.01.2019

Patienterne er fortsat godt tilfredse med akutmodtagelserne og akutklinikken i Hospitalsenheden Vest, viser den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Akutmodtagelse 2018.

De adspurgte patienter, som har besøgt akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt akutklinikken i Ringkøbing i løbet af 2018, er bl.a. meget tilfredse med velkomsten, personalet, den mundtlige information og behandlingen. Målt på en skala på 1 – 5, så viser undersøgelsens spørgsmål, på disse områder, sammenlagt en gennemsnitlig tilfredshedsscore på over 4. Desuden er der fremgang at spore, hvad angår tilfredsheden med smertelindring og information om ventetid.

Resultatet indikerer, at flere indsatser er på rette spor, mener sygeplejefaglig direktør Ida Götke ved Hospitalsenheden Vest:

- Det er glædeligt at se, at patienternes tilfredshed er steget på så væsentlige punkter som smertelindring og information om ventetid. Dette er, sammen med en god velkomst, med til at skabe et bedre helhedsindtryk, og er med til at øge patienternes tryghed under besøget. 

Stort fokus på smertelindring og god modtagelse

Fremgangen er bl.a. et resultat af, at Akutafdelingen har haft smertelindring som særlig indsats, hvilket betyder, at sygeplejerskerne har fået stort fokus på at tilbyde smertestillende medicin til patienterne i venteværelset. Desuden har akutmodtagelsen i Holstebro indført, at en sygeplejerske tager personligt imod patienterne og deres pårørende. Den personlige modtagelse har givet gode resultater i forhold til patienttilfredsheden. Akutafdelingen vil derfor arbejde på at indføre samme tiltag i akutmodtagelsen i Herning som en del af forberedelserne til et nyt akut-koncept med personlig modtagelse på Regionshospitalet Gødstrup.

Den personlige modtagelse har vist sig at være vigtig for patienterne og deres pårørende, fordi de føler sig set, taget imod og kigget på, siger ledende oversygeplejerske Mette Norup Frøjk på Akutafdelingen, som er glad for resultatet samtidig med, at hun understreger, at der ikke er tid til at hvile på laurbærrene.

- Vi har som mål, at alle patienter skal opleve at være godt tilfredse med deres besøg, og derfor forstærker vi nu bl.a. vores fokus på at forbedre patienternes oplevelse af ventetid. 

Fakta om resultaterne 

Det er femte år i træk, at tilfredsheden undersøges blandt de akutte patienter i Danmark i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Akutmodtagelse.

Resultatet for akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt akutklinikken i Ringkøbing bygger på besvarelser fra i alt 402 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden 24. august til 13. september 2018.

Alle informationer om LUP Akutmodtagelse 2018, inklusive rapporterne, er samlet på: https://patientoplevelser.dk/lup/lup-akutmodtagelse/lup-akutmodtagelse-2018

Flere oplysninger 

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689 / ida.goetke@vest.rm.dk
Mette Norup Frøjk, ledende oversygeplejerske for Akutafdelingen, tlf. 4023 6179 / mette.norup.froejk@vest.rm.dk
Hospitalsenheden Vest