Tre stolte og glade dialysesygeplejersker: Tina Brink Hansen, Lotte Majlund Nielsen og Anne-Merete Andreasen.

Tre stolte og glade dialysesygeplejersker: Tina Brink Hansen, Lotte Majlund Nielsen og Anne-Merete Andreasen. Privatfoto.

Sygeplejersker fra Dialyseafsnittets Akutgruppe i Holstebro fik stor ros og anerkendelse for deres mundtlige præsentation om praksisnære, målbare forbedringer på EDTNA-konferencen i Genova.

25.09.2018.

Af kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen

"Hvor er det stort og sikke en oplevelse!"

Den begejstrede ytring kommer fra Tina Brink Hansen, Lotte Majlund Nielsen og Anne-Merete Andreasen, som er sygeplejersker i Dialyseafsnittets Akutgruppe i Holstebro. I sidste uge fik de mulighed for at holde et mundtligt oplæg og dele ny viden med 800 nefrologi-sygeplejersker på den store internationale EDTNA-konference i Genova.

De repræsenterede på fornem vis Dialyseafsnittet med et mundtligt oplæg med titlen: "Improving management in critical situations via full scale simulation".

Det er utrolig flot at komme igennem nåleøjet og blive udvalgt til mundtlig præsentation. Og det sidste 1½ år har Anne-Merete, Lotte og Tina arbejdet ihærdigt med at forberede, indføre og evaluere "Full scale simulationstræning" – et kursus målrettet sygeplejersker, der varetager pleje og behandling af patienter i hæmodialyse. Desuden søgte og fik de fonds- og forskningsmidler til at finansiere turen.

"Vi har brugt meget energi og tid på at klargøre vores oplæg til konferencen, så det var en dejlig oplevelse endelig at kunne få lov til at præsentere det", siger de glade og stolte sygeplejersker.

Praksisnært tiltag med målbare forbedringer

På EDTNA-konferencen fik de fortalt om udviklingsopgaven og de målbare forbedringer, der er kommet ud af at indføre simulationstræningen på Dialyseafsnittet. Et tiltag, som har handlet om at forbedre sygeplejerskers kvalifikationer og evner til at håndtere akutte situationer hos patienter i hæmodialyse, optimere patientsikkerhed og kvalitet og forbedre teamsamarbejde og kommunikation.

Tina Brink Hansen, Lotte Majlund Nielsen og Anne-Merete Andreasen fra Dialyseafsnittet i Holstebro på den internationale EDTNA-konference for sygeplejersker med speciale i nyresygdomme, Genova 2018.

Tina Brink Hansen, Lotte Majlund Nielsen og Anne-Merete Andreasen fra Dialyseafsnittet i Holstebro på den internationale EDTNA-konference for sygeplejersker med speciale i nyresygdomme, Genova 2018. Privatfoto.

I løbet af oplægget fik de koblet dette kreativt sammen med HC Andersen og satte Dialyseafsnittet på verdenskortet, ligesom de naturligvis fik videreformidlet det praksisnære og udviklende tiltag på meget professionel vis til sygeplejersker fra mere end 50 lande.

De tre sygeplejersker føler, at de kommer hjem med rygsækken fyldt af nye faglige input:

"Man bliver både ydmyg og inspireret af at opleve den dedikation, mange af vores kolleger fra de øvrige lande lægger i deres arbejde. Der var mange spændende oplæg, der førte os langt omkring fagligt. Og selv om vi oplever, at vi er rigtig godt med i vores Dialyseafsnit udviklingsmæssigt, var der også ting, som helt bestemt kan være værd at dykke mere ned i".