Fredag d. 28. september var et af årets to store informationstræf, ”KBU-dagen” for de færdiguddannede medicinstuderende.

Fredag d. 28. september var et af årets to store informationstræf, ”KBU-dagen” for de færdiguddannede medicinstuderende. Fotos: Merete Friis Jeppesen, Kommunikation.

Den store interesse på KBU-dagen viste, at det om kort tid er alvor for de færdiguddannede medicinstuderende, der alle drømmer om at komme til det bedste uddannelsessted

02.10.2018.

Uret siger 14, og klokken slår i slag: Eftermiddagens infoprogram for de kommende KBU-læger er i gang i Auditorium A på Aarhus Universitetshospital. I lokalet direkte udenfor auditoriets dobbeltdøre er Hospitalsenheden Vest sammen med resten af hospitalerne og Psykiatrien ved at gøre deres infostande klar med roll ups, foldere og brochurer. Det er Videreuddannelsessekretariatet i Region Midtjylland, der afholder mødet, og Region Nord samt Region Syd er inviteret med. 

Om få uger skal valget træffes

Der er hældt kaffe på kanden og fyldt chokolade i skålene på bordene. Det er her, at lægerne lige om lidt undersøger de forskellige tilbud indenfor den kliniske basisuddannelse, i daglig tale kaldet "KBU". Om få uger skal de vælge hospital og afdeling, og om de får mulighed for at få den uddannelsesplads, de drømmer om - det afhænger af, hvilket nummer de får tildelt via en lodtrækningspulje. Får man et lavt nummer, så har man mange valgmuligheder. Er nummeret højt, så er der få uddannelsessteder tilbage på listen.


KBU-læge Caroline Lindholm Pedersen, KBU-læge Christian Linde Larsen og uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak stod klar til at besvare spørgsmål på KBU-dagen. 

KBU-læge Caroline Lindholm Pedersen, KBU-læge Christian Linde Larsen og uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak stod klar til at besvare spørgsmål på KBU-dagen. 

Midt i lokalet er Caroline Lindholm Pedersen og Christian Linde Larsen ved at rigge Hospitalsenheden Vests infostand til sammen med uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak fra hospitalets forsknings- og uddannelsescenter, NIDO | danmark. En stabel med eksemplarer af hospitalets helt nye profilbrochure ligger klar på et rundt bord, side om side med infofoldere om den kliniske basisuddannelse i Herning og Holstebro.

Basisuddannelsen er den første byggeklods i den lægelige videreuddannelse efter universitetet, og den tager 12 måneder. De første seks måneder foregår på en hospitalsafdeling, efterfulgt af et halvt år i almen praksis. Det er i løbet af den kliniske basisuddannelse, at lægerne "lærer at være læger". Et meget aktuelt emne både for Caroline Lindholm Pedersen og Christian Linde Larsen, der begge i gang henholdsvis er, og har været, i gang med første halvleg som KBU-læger på Hospitalsenheden Vest.

Glade for supervision og uddannelsesmuligheder

Caroline er stadig ny KBU-læge ved Neurologi og Fysio- Ergoterapi i Holstebro, hvor hun har været i to måneder. Christian er garvet KBU'er, og blev færdig på Akutafdelingen som første del af sin basislægeuddannelse d. 30. april. Om ni dage er han færdig med anden del. De to yngre læger har det til fælles, at de er mødt op for at slå et slag for det, de oplever, er et godt uddannelsesmiljø. Tæt supervision og muligheden for at få fem ekstra uddannelsesdage er noget af det, der får flest roser med på vejen af de to KBU-læger.

KBU-læge Caroline Lindholm Pedersen.

”Jeg er glad for den supervision, jeg får. For mig betyder det også meget, at man får hjælp til at komme på plads rent praktisk og socialt, og at der er et godt arbejdsmiljø,” fortæller Caroline, som stadig har fire måneder tilbage af sit KBU-forløb på hospitalet. Derfor har hun fortsat de ekstra uddannelsesdage til gode.

Christian fortæller, at han har bl.a. har benyttet sig af muligheden for at tage et kursus i ultralydsdiagnostik på Akutafdelingen, fordi han er blevet bidt af akutlægespecialet.

KBU-læge Christian Linde Larsen.

”Jeg kan se tilbage på et enormt lærerigt forløb, hvor jeg har set og prøvet rigtig meget, og hvor jeg har mødt alle typer af patienter. Det er en enormt vigtig erfaring at få, hvis man vil være akutlæge, og den erfaring vil jeg gerne give videre til andre.” 

I kø for at blive klogere

Klokken nærmer sig 15, og alle infostande er klar til, at dørene til Auditorium A går op. Kl. 15.15 sker det: Ud strømmer det med kommende KBU-læger. Nogen af dem standser kort op for at tage vand og kaffe – de fleste går dog direkte og målrettet hen til forskellige infostande for at blive klogere på mulighederne for at vælge klinisk basisuddannelse. 

Lokalet bliver hurtigt fyldt op, og der er efterhånden ikke meget albuerum mellem hospitalernes og psykiatriens infostande. Man må sno sig for at komme forbi, stemningen er koncentreret, og luften er fuld af spørgsmål.

Ved Hospitalsenheden Vests stand var der travlt. Flere studerende stod i kø for at tale med KBU-lægerne og den uddannelsesansvarlige overlæge.

Ved Hospitalsenheden Vests stand var der travlt. Flere studerende stod i kø for at tale med KBU-lægerne og den uddannelsesansvarlige overlæge.

Der er bl.a. mange, der vil høre, om rygtet taler sandt – om det er godt at være KBU-læge på Akutafdelingen.

”Det er et rygte, som jeg er rigtig glad for at kunne bekræfte”, siger Christian, der straks får endnu flere spørgsmål.

Klokken nærmer sig 16, og de studerende har hænderne fulde af brochurer og foldere fra infostandene. De fleste har et afklaret udtryk i deres ansigter. De har fået den information, de kom efter, og lokalet tømmes langsomt, men sikkert. Klokken halv fem slutter KBU-dagen officielt, og de fleste infostande begynder at pakke sammen et kvarter før lukketid, undtagen Hospitalsenheden Vest. Et sidste hold er nemlig kommet forbi for at blive klogere.

Bagefter er det en tilfreds trio, der står tilbage fra Hospitalsenheden Vest. Der har været mange besøgende, og der blev spurgt interesseret til, hvad Herning og Holstebro kan tilbyde KBU-lægerne af uddannelse. Mange spørgsmål handlede desuden om vagternes placering, mulighederne for bolig og arbejdsmiljøet.

”De spurgte om mange af de samme ting, jeg selv var interesseret i blive klogere på, inden jeg startede”, siger Caroline og smiler.

Det vigtigste er at få en god uddannelse

Vibeke Ersbak har som hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge været med på KBU-dagen i 5 år. Hun oplever, at det, der optager de kommende KBU-læger mest af alt, er at komme et godt sted hen.

”Det er kvaliteten af uddannelsen, der er vigtig. Derfor gør vi alt, vi kan for at hjælpe lægerne med at blive godt klædt på til deres videre karriere. Vi har derfor tilrettelagt uddannelsesforløbene således, at man indgår i den kliniske hverdag på lige fod med resten af personalet, med tæt supervision og karrierevejledning."

Vibeke Ersbak tilføjer, at hospitalsafdelingerne desuden lægger stor vægt på, at KBU-lægerne får en god start socialt, ligesom de får hjælp til praktiske ting som det at finde en egnet bolig.

Hvilken specialevej, Caroline og Christian vælger at gå - det vil tiden vise efter, at de har afsluttet sidste del af den kliniske basisuddannelse. Begge er de enige i, at det er vigtigt at komme til et sted, hvor der er rigtig godt uddannelsesmiljø, og at det findes på Hospitalsenheden Vest.

Mere information om mulighederne

Læs mere om den kliniske basisuddannelse på Hospitalsenheden Vest: http://www.vest.rm.dk/job-og-uddannelse/klinisk-basisuddannelse/

Vi gør det nemt at tage det næste skridt som KBU-læge - læs mere i hospitalets nye profilbrochure (PDF).