Arkivfoto: Emil Steen Sanggaard, Kommunikation.

14.03.2018

Første, anden og tredje! Hospitalerne i Herning og Holstebro indtager i år hele toppen i Region Midtjylland, når det gælder oplevelsen af patienttilfredshed blandt fødende samt de ambulante og indlagte patienter. Det er resultatet i den sidste nye Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Patienter og pårørende er mere tilfredse med info og involvering

Resultatet viser, at de akut indlagte patienter i Herning og Holstebro fortsat er de mest tilfredse i Region Midtjylland. I år føler patienterne sig især mere velinformerede under indlæggelsen.

De planlagt ambulante patienter fortsætter med at være de næstmest tilfredse i regionen. De oplever i højere grad, at en eller flere personer har ansvaret for deres samlede forløb af besøg og indlæggelser. Hertil kommer, at deres pårørende er blevet mere tilfredse med muligheden for at deltage i beslutninger om behandlingen.

Hospitalsenheden Vest er desuden lykkedes med at vende sidste års mindre tilbagegang i tilfredsheden blandt de planlagt indlagte patienter til fremgang og en tredjeplads i det nye LUP-resultat. Bl.a. er patienterne og deres pårørende blevet mere tilfredse med muligheden for involvering under indlæggelsen, og information før og under indlæggelsen samt ved udskrivelsen.

De fødende er meget tilfredse med at komme tidligt hjem

Fødeafdelingen i Herning og Holstebro ligger fortsat i toppen med nogle af landets mest tilfredse fødende i LUP Fødsler 2017 med 31 ud af 42 områder over landsgennemsnittet. Tilfredsheden er bl.a. stor, fordi partneren får mulighed for at deltage i fødslen og være sammen med den fødende efter deres behov, ligesom kvinderne er glade for den hjælp og støtte, som de får før, under og efter graviditeten.

44 pct. af de førstegangsfødende der har oplevet en ukompliceret fødsel, vælger at tage imod Fødeafdelingens tilbud om at komme tidligere hjem fra barselsgangen mod at få besøg af jordemoderen indenfor 72 timer. De udtrykker stor tilfredshed med ordningen, lyder det fra chefjordemoder Ann Fogsgaard.

Patientens stemme går klart igennem

Resultatet af LUP-undersøgelsen viser, at patientens stemme går klart igennem som en del af hospitalets arbejde med kvalitetsforbedringer, mener sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest.

- Det flotte resultat viser, at hospitalet ikke hviler på laurbærrene. Der bliver både bliver lyttet og handlet. Og det er godt at se, at vi har forbedret os på, så der sker færre misforståelser og mere involvering af de pårørende fra indlæggelse tiludskrivelse. De pårørende er en vigtig partner i patientens forløb og derfor er det meget glædeligt, at de i højere grad føler sig taget med på råd.

Birgit Hagen er patient-repræsentant og medformand i hospitalets Brugerråd, som modtager og giver input til, hvordan patienter, pårørende og brugere involveres i udvikling af kvaliteten i udredning, behandling, pleje og genoptræning på Hospitalsenheden Vest. Hun er glad for at se, der bliver gjort fremskridt på flere områder, som optager patienterne og deres pårørende.

- Jeg er glad for, at der er sket fremskridt og jeg er især glad for at se, at patienter og pårørende oplever at føle sig mere involverede og velinformerede . Det er netop punkter, som vi i Brugerrådet har haft meget fokus på, fordi information før, under og efter indlæggelsen er vigtigt for patientens tryghed. Og så giver det større tilfredshed og forståelse for ens forløb og behandling, at man bliver involveret i eget sygdomsforløb, på lige fod med behandlere.

Den Patientansvarlige Læge sikrer kontinuitet og tryghed

Den Patientansvarlige Læge (PAL) er stadigvæk et nyt koncept på mange af de danske sygehuse. På Onkologisk Afdeling i Herning har man været i front på de nye arbejdsgange gennem de seneste to år med det resultat, at afdelingens kræftpatienter har haft deres egen patientansvarlige læge siden starten af 2017. Og gevinsten kan aflæses i årets LUP-resultat.

Mellem linjerne ligger et stort arbejde med at omorganisere afdelingens læger, sygeplejersker og sekretærer til nye PAL-teams. Det betyder, at kræftpatienten og de pårørende møder den samme patientansvarlige læge både ved besøgene i ambulatoriet, under kemobehandlingen og i forbindelse med stuegangen under indlæggelsen. Og det er en win-win situation for alle parter, mener ledende overlæge Hanne Linnet.

- Det er meget motiverende for vores videre arbejde med PAL-teams, at patienterne oplever mere kontinuitet og sammenhæng i deres forløb, ligesom de pårørende føler sig endnu mere trygge og involverede. Desuden har det forbedret kvaliteten af samtalerne, at lægen og patienten kender hinanden godt i forvejen. Det betyder, at man hurtigere kommer ind til kernen af det, der optager patienten.

Den rette timing af information øger tilfredsheden

Ortopædkirurgisk Afdeling i Holstebro er årets højdespringer i tilfredshed blandt de planlagt indlagte patienter med 34 ud af 35 spørgsmål over landsgennemsnit og en forbedring på 13 spørgsmål i forhold til sit resultat sidste år. Patienterne og de pårørende er blevet mere tilfredse med muligheden for involvering undervejs i forløbet, ligesom tilfredsheden er øget med den mundtlige og skriftlige information før, under og efter operationen og indlæggelsen.

Det er resultatet af, at ortopædkirurger, sygeplejersker og terapeuter i 2017 har optimeret sin patientinformation i forbindelse med operationer af hofter og knæ (alloplastikker). Forbedringerne betyder f.eks., at patienten først får information om planerne for genoptræning, når det er mest relevant – det vil sige efter operationen og ikke til forundersøgelsen.

- Der er meget, som patienterne skal holde styr på i forbindelse med en operation. Og Ortopædkirurgisk Afdeling har som helhed fokus på, at patientinfo skal være præcis, timet og tilrettelagt, så patienten får den rigtige information på det rigtige tidspunkt, siger udviklingskonsulent Karen Hvass.

Min Medicin Med viser vej til bedre info om (bi-)virkninger

Information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin i forbindelse med udskrivelsen er et af de områder i den landsdækkende LUP-undersøgelse, hvor de planlagt indlagte patienter oplever, at der er plads til forbedringer. Det gælder også på Hospitalsenheden Vest, hvor der er sket fremskridt i takt med, at flere afdelinger har taget hospitalets nye medicinarbejdsgange Min Medicin Med i brug.

- Der er brug for, at vi som hospital skaber forbedringer, hvor det giver mening for patienterne og af hensyn til patientsikkerheden. Min Medicin Med er en vigtig del af dette arbejde, fordi information om og inddragelse af patienter og pårørende er med til at forebygge, der sker medicinfejl, siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke.

Fakta

  • I alt 1.722 akut indlagte patienter, 3.873 ambulante patienter og 818 planlagt indlagte patienter har besvaret undersøgelsen i LUP Somatik 2017.
  • Spørgeskemaet til LUP Fødende 2017 har været udsendt til 794 fødende i Herning og Holstebro og 57 pct. svarede på spørgeskemaet.
  • Resultaterne af den Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser (LUP 2017) for Hospitalsenheden Vest kan hentes som pdf:
  • Samtlige resultater er offentliggjort 14. marts 2018 på www.patientoplevelser.dk/lup

Læs desuden pressemeddelelsen fra Region Midtjylland på regionens hjemmeside.

Yderligere information

  • Sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689.
  • Birgit Hagen, medformand for Brugerrådet på Hospitalsenheden Vest, tlf. 5361 2611. 
  • Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Fødeafdelingen, tlf. 3035 1032.
  • Ledende overlæge Hanne Linnet, Onkologisk Afdeling, tlf. 4020 6602.
  • Udviklingskonsulent Karen Hvass, Ortopædkirurgisk Afdeling, tlf. 5124 6099.