Senest opdateret: 22.03.2018

De faglige organisationer har varslet strejke på udvalgte områder i Hospitalsenheden Vest. Arbejdsgiverne har varslet lockout.

Det er dog ikke sikkert, at konflikten bliver til noget. Lige nu forhandler parterne i forligsinstitutionen. 

Vi forbereder nødberedskaber, så vi i tilfælde af strejke eller lockout kan varetage alle funktioner, som er livsvigtige, uopsættelige og påkrævede for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger.


Spørgsmål og svar vedrørende konflikt

Her kan du få svar på de hyppigst stillede spørgsmål for patienter og pårørende.

Vi har langt fra svar på alle spørgsmål, og situationen udvikler sig dag for dag.

Vi opdaterer derfor spørgsmål og svar løbende.


 

Hvor berører konflikten i Hospitalsenheden Vest?

Hvad med blodprøver?